Dobrodošli na službenu stranicu

Dubrovačke zajednice športova

Dobrodošli na službenu stranicu

Dubrovačkog saveza športova

To se ne zaboravlja

Javni poziv

Na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) , Odluke Grada Dubrovnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/16.) te Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022….

Posljednje vijesti

Kontaktirajte nas

Imate pitanje? Pišite nam.

opći akti saveza